4/WQ5VScqu3b4VSnw-DTsNxsaqhA36mjpd98N_UUEunQE 4/WQ5VScqu3b4VSnw-DTsNxsaqhA36mjpd98N_UUEunQE

Minggu, 22 November 2015

bekam dalam pandangan umat islam ( catatan wikipedia )
Menurut keyakinan umat Muslim, bekam adalah salah satu pengobatan yang paling ideal bagi mereka,[2] dan terbaik[3] bagi umat Nabi Muhammad, kemudian didalam berbekam terkandung kesembuhan[4][5][6][7][8][9] dan terdapat kebaikan.[10]
Berbekam sangat pula diyakini oleh umat Muslim dapat meringankan otot yang kaku dan mempertajam pandangan mata orang yang di bekam.[11][12][13] Berbekam itu diyakini pula menjadi penetral ketegangan emosi seseorang,[14] kemudian perintah berbekam sendiri menurut kisah dari Abdullah bin Mas'ud adalah anjuran dari para malaikat ketika Muhammad sedang Mi'raj ke Sidrat al-Muntaha.[15][16][17][18]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar